IT Rådgivning

Jeg kan hjælpe dig med at effektivisere dine it-systemer og arbejdsgange. Med den rigtige opsætning og udnyttelse af systemerne vil der kunne spares mange ressourcer.Ydelser:

 • Rådgivning ved anskaffelse af økonomisystem
 • Implementering - installation og opsætning
 • Undervisning
 • Tjek af IT-system – speciale Microsoft Dynamics C5 og Uniconta
 • Gennemgang af arbejdsgange
 • Registreringsprocesser
 • TimeSag, Løn, Indkøb og Salg
 • Afstemningsprocesser
 • Bank, Debitor, Kreditor, Lager, Igangværende arbejde og Løn
 • Rentetilskrivning og rykkerprocedure
 • Gennemgang af forskellige layout
 • Faktura, Bekræftelse, Følgeseddel, Tilbud, Rekvisition, Rentenota, Konto-udtog m.m.


Jeg har indgående kendskab til C5, Navision og Uniconta, samt Office programmerne fra Microsoft.